קשרי משקיעים

פוטומיין נוסדה ב-2014 ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, החל ממרץ 2021.

עברית

/

English

כללי

דיווחי בורסה

דוחות כספיים

נתוני מניה

מצגות החברה

בחר קטגוריה

כללי

דיווחים והודעות

דוחות כספיים

נתוני מניה

מצגות החברה

+0.24

שינוי יומי (%)

1,700

מחיר אחרון (אג׳)

34,034

נפח מסחר (ש״ח)

עודכן לאחרונה בדצמבר 07, 2022. (המחיר מתעדכן אחת ל-15 דק׳.)

הנתונים והמידע המוצגים באתר זה ביחס לניירות הערך של החברה, הינם נתונים פומביים שמקורם בפרסומים באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב (מאי"ה). יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל עיכוב, אי דיוק, טעות, השמטה, או חוסר רציפות במידע המוצג כאמור.

קשרי משקיעים - פרטים ליצירת קשר

יאיר סגלוביץ׳

investors@photomyne.com

Asset 24
by Photomyne
Download

Access your account right here, on your computer:

1. Open the app on your mobile device.

2. Inside the app, tap the icon, and enter your email to receive a one-off access link.

Or scan QR code (?)

Get the full scanning suite

Unlock premium access to all three scanning apps:
Photomyne Photo Scan, SlideScan, FilmBox and Colorize.

Try 3 days free then $59.99/year

Plan auto-renews until canceled. Cancel anytime.

Phone number

so we can text you a download link

First name

Last name

Card number

Expiration date

CVV

By clicking the button above you are agreeing to the
Terms of Use

Congrats! You now have the Photomyne Scanning Suite

We just sent a text message to your phone .

Didn't get it? Re-type your number here.

What's next? Follow these steps to continue:

1. Download the Photo Scan by Photomyne app

Open the text message / email we sent you and tap the link to download Photo Scan by Photomyne on your phone.

2. Open the app & log in

Open Photo Scan by Photomyne and tap Got the scanning suite? to log in with your phone number.

3. Download the rest of the Scanning Suite

Once logged in to Photo Scan by Photomyne, download the other apps: SlideScan, FilmBox and Colorize.

Or login to your account online

Need help? Contact our support | Learn more in this FAQ

Sent

We urge you to read Photomyne’s complete GDPR information page before continuing.